Use of cookies.

Use of cookies on this web site: MTC Motorcycles collects no personally identifiable data in cookies. However, a number of social media and search engine companies place tracking cookies without our consent or co-operation. If you wish to avoid tracking, please read our cookies policy, where you will find links to resources that will help you set your browser accordingly.
Show Cookies Policy
Accept & Continue
Join Mailing List
For everything a biker needs visit our online shop to order parts for great deals and fast delivery in the Gwynedd area.

Choose from great clothing ranges like Richa, Ducchini, Buffalo, Milano Sport, Weise, Furygan, Spyke, Alpine Stars and many more. Get great deals on motorcycle boots, gloves, leathers, waterproofs and crash helmets as well as all kinds of motorcycle accessories for delivery in and around Gwynedd . Whether you need major items or just the odd nut and bolt, we will be happy to help.

You can order from our huge stock of aftermarket parts and accessories, or if you need genuine spares, these can be sourced for all makes of motorcycle quickly, with most items being available the next day. Buying online, over the phone or in person you can be sure of friendly, efficient and fast service from MTC Motorcycles

Photo from Featured Project near MTC Motorcycles, Mail order motorcycle parts and accessories;Mail order bike clothing in Gwynedd
Harley Davidson XL1200R Sportster Cafe Racer £5750

1998 XL1200 Sportster cafe racer built by MTC only 16000 miles.

 • Fully adjustable shocks front and back
 • Chain conversion
 • New Avon white walls
 • LED lights
 • Custom made exhaust
 • PM intake ..and loads more


The bike is ready to ride away, having just had a full service and MOT

All our vehicles come with 3 months warranty. All major credit and debit cards accepted.

Call us now for more information or click in the header of any page to send us an email.

Services Provided in:
 • Aber
 • Aber-cywarch
 • Aberangell
 • Aberdaron
 • Aberdesach
 • Aberdyfi
 • Abererch
 • Abergwynant
 • Abergwyngregyn
 • Abergynolwyn
 • Aberllefenni
 • Abersoch
 • Anelog
 • Arthog
 • Bala
 • Bangor
 • Barmouth
 • Beddgelert
 • Bethania
 • Bethel
 • Bethesda
 • BetwsGarmon
 • BlaenauFfestiniog
 • Bodfuan
 • BontNewydd
 • Bontddu
 • Bontnewydd
 • Borth-y-Gest
 • Botwnnog
 • Braichmelyn
 • Brithdir
 • Bronaber
 • Bryncir
 • Bryncroes
 • Bryncrug
 • Brynrefail
 • BwlchDerwin
 • Bwlchtocyn
 • CaeDdafydd
 • Caeathro
 • Caerdeon
 • Caernarfon
 • Caethle
 • CapelCarmel
 • Capeluchaf
 • Carmel
 • Cefn-caer-Ferch
 • Cefn-ddwysarn
 • Cefndeuddwr
 • CeidioFawr
 • Cennin
 • Chwilog
 • CilanUchaf
 • Ciltalgarth
 • Clwt-y-bont
 • Clynnog-fawr
 • CoedYstumgwern
 • Corris
 • CorrisUchaf
 • Criccieth
 • Croesor
 • Crogen
 • Crymlyn
 • Cutiau
 • Cwm-Cewydd
 • Cwm-y-glo
 • Cwrt
 • Deiniolen
 • Denio
 • Dinas
 • DinasDinlle
 • Dinas-Mawddwy
 • Dinorwic
 • Dolbenmaen
 • Dolgellau
 • Dolgoch
 • DouglasHill
 • DyffrynArdudwy
 • Edern
 • Efailnewydd
 • Eisingrug
 • Fachwen
 • Fairbourne
 • Ffestiniog
 • FfriddUchaf
 • Friog
 • Fron
 • Fron-goch
 • Ganllwyd
 • Garn
 • Garn-Dolbenmaen
 • Garneddwen
 • Garreg
 • Garth
 • Gell
 • Gellilydan
 • Gerlan
 • GlanAdda
 • Glan-Dwyfach
 • Glan-yr-afon
 • Glasinfryn
 • Glyn-Cywarch
 • Golan
 • Gorddinog
 • Groesffordd
 • Groeslon
 • GyrnGoch
 • Harlech
 • Llanaber
 • Llanaelhaearn
 • Llanarmon
 • Llanbedr
 • Llanbedrog
 • Llanberis
 • Llandanwg
 • Llanddeiniolen
 • Llandderfel
 • Llanddwywe
 • Llandegwning
 • Llandwrog
 • Llandygai
 • Llanegryn
 • Llanelltyd
 • Llanenddwyn
 • Llanengan
 • Llanfachreth
 • Llanfaelrhys
 • Llanfaglan
 • Llanfair
 • Llanfendigaid
 • Llanfihangel-y-pennant
 • Llanfor
 • Llanfrothen
 • Llangelynin
 • Llangian
 • Llangwnnadl
 • Llangybi
 • Llangywer
 • Llaniestyn
 • Llanllechid
 • Llanllyfni
 • Llannor
 • Llanrug
 • Llanuwchllyn
 • Llanwnda
 • Llanycil
 • Llanymawddwy
 • Llanystumdwy
 • Llawr-y-dref
 • Llidiardau
 • Llithfaen
 • Llwyndyrys
 • Llwyngwril
 • Maentwrog
 • Mallwyd
 • Methlem
 • Minffordd
 • Minllyn
 • MorfaBychan
 • MorfaNefyn
 • Mynytho
 • Nanhoron
 • Nannau
 • NantPeris
 • Nantlle
 • Nantmor
 • Nasareth
 • Nebo
 • Nefyn
 • Pale
 • Pandy
 • PantGwyn
 • Pant-glas
 • Pantperthog
 • Parc
 • Pen-sarn
 • Pen-y-bryn
 • Pencaenewydd
 • Peniarth
 • PenisarWaun
 • Penllech
 • Penmaenpool
 • Penmorfa
 • Pennal
 • Penrhos
 • Penrhos-garnedd
 • Penrhyndeudraeth
 • Pentir
 • PentreGwynfryn
 • Pentre-piod
 • Pentrefelin
 • Penygroes
 • Pistyll
 • PlasGwynant
 • PontAberGlaslyn
 • PontRhyd-sarn
 • Pont-rug
 • Pontllyfni
 • PortPenrhyn
 • PorthColmon
 • Porthmadog
 • Portmeirion
 • Prenteg
 • Pwlldefaid
 • Pwllheli
 • Rachub
 • Rhiw
 • Rhiwbryfdir
 • Rhiwlas
 • Rhos-fawr
 • Rhos-y-gwaliau
 • Rhos-y-llan
 • Rhosgadfan
 • Rhoshirwaun
 • Rhoslan
 • Rhoslefain
 • Rhostryfan
 • Rhyd
 • Rhyd-Ddu
 • Rhyd-uchaf
 • Rhyd-y-clafdy
 • Rhyd-yr-onnen
 • Rhydlios
 • Rhydolion
 • Rhydymain
 • Salem
 • SarnBach
 • Sarn-Meyllteyrn
 • Sarnau
 • Saron
 • Seion
 • Tai'nLon
 • Tal-y-bont
 • Tal-y-Cae
 • Tal-y-llyn
 • Talardd
 • Talsarnau
 • Talysarn
 • Tan-lan
 • Tan-y-graig
 • Tanygrisiau
 • Tonfanau
 • Trawsfynydd
 • Trefor
 • Tregarth
 • Tremadog
 • Tudweiliog
 • Ty-hen
 • Ty-nant
 • Tywyn
 • Uwchmynydd
 • Waen-wen
 • WaterlooPort
 • Waunfawr
 • Wenallt
 • YFelinheli
 • YFfor
 • Ynys
 • LL21
 • LL23
 • LL33
 • LL35
 • LL36
 • LL37
 • LL38
 • LL39
 • LL40
 • LL41
 • LL42
 • LL43
 • LL44
 • LL45
 • LL46
 • LL47
 • LL48
 • LL49
 • LL51
 • LL52
 • LL53
 • LL54
 • LL55
 • LL56
 • LL57
 • SY20
 • Motorcycle clothing & accessories online sales and mail order